/

Rondleider

Heinenoord, Nederland

Rondleider


Museum Hoeksche Waard te Heinenoord is gehuisvest in twee kapitaal naast elkaar gelegen rijksmonumenten, het ambachtsherenhuis 't Hof van Assendelft en de herenboerderij Oost-Leeuwenstein. Beide locaties beschikken over een fraai aangelegde tuin met terras. Het museum streeft ernaar om het cultuurhistorisch centrum van de Hoeksche Waard te zijn, waar leven, wonen en werken in het verleden wordt vertaald naar het heden. Door de jaarlijks wisselende tentoonstelling en de vele tussentijdse presentaties en evenementen, kan gesproken worden van een dynamisch bedrijf. Bij het museum zijn zo'n 150 vrijwilligers actief. Momenteel is er behoefte aan nieuwe rondleiders.

 

Taakomschrijving

 

  • Ontvangen en welkom heten van groepen bezoekers. Dit kunnen ‘standaardrondleidingen ‘ zijn voor 4 – 12 personen, maar ook ‘maatwerk’ bij een gepland evenement.

  • Peilen van de interesse en het verwachtingsniveau van de groep.

  • Uitleg geven over de tentoongestelde voorwerpen in het museum en ingaan op vragen vanuit de groep.

  • Leren van bestaande programma's en ideeën aanreiken en/of ontwikkelen van nieuwe programma's. 

Werktijden:

 

Een vast werkrooster is er niet voor deze inzet. Evenementen kunnen op iedere dag van de week plaatsvinden. Over een gedeelte van het jaar worden er op de laatste zaterdag van een maand rondleidingen gegeven aan bezoekers.

Qua inzet kan globaal gesteld worden dat er voor rondleidingen minimaal 4 uur per 2 weken wordt gevraagd. Daarnaast tijd voor het leren van programma’s en voor overleg met de deelnemers van de groep Educatie. Dit vindt 1 x per 5-6 weken in de avond plaats.

Daarnaast is het mogelijk om vanuit huis werkzaamheden te verrichten waarbij te denken valt aan het voorbereiden / uitwerken van schoolprogramma’s. Door een grote interesse vanuit diverse scholen in de Hoeksche Waard neemt dit soort educatieve initiatieven in omvang toe.

 

Wat vragen wij?

  • Een enthousiast verteller, creatief en flexibel ingesteld.

  • Goede communicatieve, sociale en contactuele vaardigheden.

  • Affiniteit met historie en/of musea.

  • Bereid om te leren over historie van collectie en museum, wijze van presenteren/rondleiden.                                                                                  

  • Dus heeft u tijd beschikbaar naast uw baan of bent u gestopt met uw actieve loopbaan, denk dan eens na of dit soort vrijwilligerswerk iets voor u is. Bij de werkgroep Educatie zijn 20 vrijwilligers werkzaam op het gebied van maken van programma’s en/of rondleiden, voorbereiden en/of uitvoeren van kinderactiviteiten.

Wat bieden wij?

Een bijzondere werkplek die van historisch belang is binnen de Hoeksche Waard met gezellige en enthousiaste collega's. Het volgen van een cursus is mogelijk waar het werk dat verlangt.

 

Verder:

- Ongevallenverzekering en WA-verzekering voor schade aan derden.