Onze vacatures

 

VRIJWILLIGERSWERK BIJ HET MUSEUM HOEKSCHE WAARD..…. IETS VOOR U??

 

Onze visie op het vrijwilligerswerk

 

Voor de vrijwilliger is het werk in het museum een zinvolle vrijetijdsbesteding. Zij nemen taken op zich die ze leuk vinden, waar ze een uitdaging in zien of waar ze eerder nooit aan zijn toe gekomen. Vrijwilligerswerk kan ook bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling.
Het werken met vrijwilligers is voor het museum een bewuste keuze omdat ze betrokken en enthousiast zijn, een schat aan levenservaring meebrengen, veelal uit de lokale gemeenschap komen waardoor ze gemakkelijk contact leggen met andere lokale organisaties, instanties of individuen.
Natuurlijk werkt het museum ook uit financiële overweging graag met vrijwilligers. Dankzij de inzet van maar liefst 160 vrijwilligers bij het Museum Hoeksche Waard, kunnen we veel meer werk verzetten. Zij vormen het fundament van de organisatie.


Iets voor u??

 

Heeft u tijd beschikbaar naast uw baan of bent u gestopt met uw actieve loopbaan, denk dan eens na of vrijwilligerswerk bij het Museum Hoeksche Waard iets voor u is. U bent dan gezellig en nuttig bezig, individueel of in een team op een bijzondere werkplek die van historisch belang is binnen de Hoeksche Waard. U bent onderdeel van een dynamisch museum waar we, naast de vaste inrichting, ieder jaar een nieuwe expositie voorbereiden, opzetten en voor het publiek openstellen.
Voor iedere vrijwilliger wordt een ongevallenverzekering afgesloten en een WA-verzekering voor schade aan derden.

 

Voor meer informatie neemt u contact op met hr@museumhw.nl

 


De mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij ons museum


De meeste vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden binnen één of meerdere werkgroepen. Iedere werkgroep wordt geleid door een coördinator. Er zijn leidinggevende, uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden op gebied van behoud en beheer van de collectie, publieksgerichte activiteiten zoals educatie, presentatie, rondleidingen, communicatie, promotie, receptie/museumwinkel en bediening bij evenementen. Daarnaast ook facilitaire activiteiten, administratieve, financiële, secretariële en niet te vergeten op gebied van technisch onderhoud en ICT.

 

Op gesprek

 

De coördinator vrijwilligerswerk binnen het museum voert een eerste gesprek met de nieuwe vrijwilliger. Hierbij wordt men geïnformeerd over het museum, wordt bekeken of de motivatie, de wensen en de mogelijkheden van de vrijwilliger overeenkomen met de plaatsingsmogelijkheden binnen het museum. Indien nodig bespreekt men een inwerkprogramma met de betreffende werkgroep coördinator. Na gebleken interesse om de functie te gaan vervullen wordt een vrijwilligers overeenkomst opgesteld, waarin de gemaakte afspraken, verzekeringen, etc. zijn vastgelegd.

 

Behouden van vrijwilligers

 

Doordat iedere groep werkt onder leiding van een coördinator is er sprake van directe advisering en ondersteuning voor de vrijwilliger. Zij kunnen in overleg met hun coördinator bespreken of in teamverband gewerkt moet werken of zelfstandig, op welke tijdstippen, hoeveel uur per week, door de weeks of in het weekend.
Een vrijwilliger kan individueel een training volgen of mogelijk met een heel team een bepaalde training te volgen. Een paar maal per jaar wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd, soms met een thema, maar in ieder geval bedoeld om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en de mogelijkheid te bieden ook vrijwilligers van andere werkgroepen te spreken.

 

Museum Hoeksche Waard drijft op vrijwilligers.